Wie of wat is De Paep Projectontwikkeling?

De Paep Projectontwikkeling is de handelsnaam van STIPO BV, een Besloten Vennootschap (BV) ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0695.860.974 en is gevestigd te Baillet-Latourlei 119/B, 2930 Brasschaat (België).

Wat doet De Paep Projectontwikkeling?

De Paep projectontwikkeling is een projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder.

Hoe komt u in contact met De Paep Projectontwikkeling?

Heeft u vragen, opmerkingen of commentaar?

  • Uw belangrijkste contactpersoon: Thomas De Paep (oprichter & zaakvoerder)
  • Bel ons op: +32 (0)3 375 69 19
  • Mail ons op: info@de-paep.be